A group of five adults and seniors, including a man and woman wearing Philips HearLink hearing aids sit on a couch playing Jenga together on a large coffee table

Guide till hörseltermer

Lär dig mer om ord och fraser som har samband med hörselhjälpmedel​

Att ha nedsatt hörsel eller att leva med någon som har hörselnedsättning kan vara utmanande och terminologin kan ibland vara förbryllande. Artiklarna i den här guiden har som syfte att hjälpa dig navigera runt i en värld av hörselhjälpmedel och förstå betydelsen av uttrycken. Vi hoppas att guiden ska underlätta när du behöver utforska dina alternativ eller när du ska tala med en audionom eller hörselvårdsspecialist.