Hi there
It seems you are visiting this website from the United States. Would you like to navigate to the United States' website instead?
Grandfather with Philips HearLink hearing aids and his daughter celebrate his granddaughter's birthday with cake, balloons and gifts.

Om Philips Hearing Solutions

Tillsammans gör vi livet bättre

Philips är ett hälsoteknikföretag som förbättrar människors hälsa och välmående genom meningsfull innovation. Som ett förtroendefullt varumärke för både professionen och slutanvändarna har Philips en unik möjlighet att utveckla och leverera innovativa hälsorelaterade lösningar.

  • Grundades för mer än 130 år sedan.
  • Philips har som mål att förbättra livet för 2,5 miljarder människor fram till 2030, inklusive för 400 miljoner människor som bor på platser som saknar god tillgång till hälsovård.
  • Levererar meningsfulla innovationer inom allt från hälsa och prevention till diagnostik, behandling och vård. Det här inkluderar DT-skanners, kardiografer, ultraljuds- och röntgenutrustning, MRT-system, akut- och andningsvårdslösningar, och mycket annat.

Förenar människor

På Philips Hearing Solutions tror vi att människor bättre kan hålla kontakten om de har en bra hörsel. Det är en av de viktigaste saker som människor kan göra för sin hälsa. Med hörapparaten Philips HearLink hjälper vi användarna att hålla kontakten med andra människor, med omvärlden och med sig själva. Eftersom när du kan kommunicera bättre och förstå mer, känner du dig mer självsäker och bekväm i olika situationer.

Philips Hearing Solutions drivs och hanteras av Demant. Mer information om Demant finns på demant.com.

An aerial-view image of a road that sits between the forest and the ocean beach. A small car is parked to the side of the road.

Hållbarhet hos Philips Hearing Solutions

Philips Hearing Solutions är på en resa för att minska vår miljöpåverkan. Genom att använda mer återvunnet och ansvarsfullt utvalt material i våra produkter och förpackningar och optimera energieffektiviteten, kan vi hålla fast vid vårt löfte att leverera innovationer som är viktiga både för dig och för planeten.