Hi there
It seems you are visiting this website from the United States. Would you like to navigate to the United States' website instead?

Philips Hearing Solutions internationell garanti

Internationell garanti

Philips HearLink hörapparater omfattas av minst 24 månaders internationell garanti utfärdad av tillverkaren. Din audionom kan ha lämnat ytterligare garanti. Kontakta din audionom eller Philips Hearing Solutions kundtjänst för mer information. Den internationella garantin täcker tillverknings- och materialfel i själva enheten, men inte i reservdelar som batterier, slangar, högtalarenheter, hörlurar och filter osv. Problem som uppstår på grund av felaktig hantering eller skötsel, överdriven användning, olyckor, reparationer gjorda av en obehörig part, exponering för frätande förhållanden, fysiska förändringar i örat, skador på grund av att främmande föremål kommer in i enheten eller felaktiga justeringar omfattas INTE av den internationella garantin och kan göra den ogiltig.

Den internationella garantin påverkar inte några lagliga rättigheter som du kan ha enligt tillämpad nationell lagstiftning som reglerar försäljning av konsumentvaror i det land där du har köpt din enhet.

Din audionom kan också ha utfärdat en garanti utöver klausulerna i denna internationella garanti.

Kontakta din audionom för ytterligare information.

Om du behöver service

Ta med din hörapparat till din audionom som kanske kan lösa mindre problem och göra direktjusteringar. Din audionom kan hjälpa dig med garantiservice från tillverkaren. Det kan hända att din audionom tar ut ut en avgift för tjänster som inte täcks av tillverkarens garanti. Du kan även kontakta Philips Hearing Solutions kundtjänst.

Frågor och svar