Hi there
It seems you are visiting this website from the United States. Would you like to navigate to the United States' website instead?
Woman placing a Philips HearLink hearing aid in a Philips charger

Vad kostar en hörapparat?

Hearing specialist performing a hearing screening. Hearing specialists explain about best hearing aid solution and prices.
 • Vad kostar en hörapparat?
 • Varför kostar hörapparater det de kostar?
 • Vad får jag för priset av en hörapparat?
 • Var kan jag ta reda på priset för en hörapparat?
 • Vad påverkar priset på hörapparater?

Du kanske frågar dig själv dessa frågor när du söker efter en ny hörapparat eller när du ska prova ut din första hörapparat. Vi kan svara på några av frågorna ovan, men för att få veta det faktiska priset på Philips HearLink hörapparater måste du kontakta en hörselklinik som säljer Philips hörapparater.

Vad är det som påverkar priset på hörapparater?

Priset på hörapparater bygger på många faktorer, bland annat:

 • Tekniska funktioner
 • Program- och anslutningsmöjligheter
 • Typ av hörapparat

Din hörselvårdsspecialist kan berätta vilka typer av hörapparater som passar din hörselnedsättning och dina personliga behov vad gäller funktion och stil. Din hörselvårdsspecialist kan också ge råd om eventuella sjukförsäkringar och ekonomiskt stöd som kan finnas, till exempel delbetalningsprogram. Du kan kontakta en hörselvårdsspecialist som säljer Philips HearLink för uppgift om priser.

Du kan ha en hörselnedsättning om du har svårt att höra samtal i sociala situationer, t.ex. en restaurang.

Med Philips HearLink får du den senaste teknologin

Hörapparater är otroligt avancerade och mycket små högteknologiska datorer. Många komponenter måste fungera tillsammans, inklusive:

 • En mikrofon
 • En förstärkare (eller signalprocessor)
 • Ett mikrochip
 • En mottagare (fungerar även som högtalare)

Till detta kommer den avancerade programvaran som möjliggör bästa lyssningsupplevelse i både tysta och bullriga omgivningar.

Varje hörapparat från Philips har konstruerats för att ge en märkbart förbättrad hörselupplevelse och för att hjälpa dig hålla kontakten med andra och med omvärlden.

En av de största svårigheterna för personer med hörselnedsättning är ofta att kommunicera på bullriga platser. Det krävs den mest banbrytande teknologin för att kunna få en hörselförbättring även i en bullrig miljö.

Philips hörapparater har inbyggd teknologi som gör det möjligt att ansluta din hörapparat till smarta enheter som din TV eller smarttelefon i syfte att underlätta vardagslivet. Att montera alla dessa detaljer i en hörapparat som är mindre än ett lillfinger kräver förstås väldigt mycket forskning och utveckling.

Hörapparater finns i olika kategorier – och med olika prisnivåer

Hörapparater är mångsidiga. Vissa bärs i örat och andra bärs bakom örat. Vissa levereras med laddningsbara batterier och vissa har engångsbatterier. De har många olika finesser och funktioner som riktningsavkänning, programväxling, streaming av ljud från TV och varierande infattningsalternativ. Men varje hörapparat från Philips har konstruerats för att ge en märkbart förbättrad lyssningsupplevelse och för att ge en förbättring i vardagen.

Professionell anpassning och rådgivning på hörselkliniken är helt avgörande

Hörselvårdsspecialisten har en viktig roll i att guida dig fram till en ny hörapparat. De kan hjälpa dig välja den hörapparat som passar bäst för din hörselnedsättning och dina behov. Hörselspecialisten använder specialutrustning för att mäta din typ och grad av hörselnedsättning.

När du har fått dina hörapparater kommer hörselvårdsspecialisten att placera dem på ett sätt som passar din hörselnedsättning, och så att enheten är bekväm. De förklarar hur du kan hantera funktionerna på hörapparaten så att du får bäst hörselupplevelse i alla omgivningar. Du behöver också göra en uppföljning hos hörselvårdsspecialisten och förvissa dig om att hörapparaten fungerar som förväntat.

Har jag rätt till ekonomiskt stöd som täcker kostnaden för en hörapparat?

Det kan eventuellt finnas ekonomiskt stöd för köp av hörapparater.

Vissa personer uppfyller kraven för lokalt eller centralt stöd, medan andra kan omfattas av försäkringar eller andra ekonomiska program.

Det kan finnas program som är öppna för dig, där du kan sprida ut kostnaden för hörselhjälpmedel.

Den bästa platsen att ta reda på mer om ekonomisk hjälp för köp av hörapparat är att kontakta närmaste hörselklinik och fråga där. De kan ge råd om vilken typ av stöd som kan finnas.

With Philips HearLink hearing aids you can hear better and enjoy dinner with the family.

Varför ska jag köpa hörapparater?

Det är närmast omöjligt att sätta ett pris på missade samtal och kommunikationer med din make eller maka, familj, dina vänner och kolleger.

Med obehandlad hörselnedsättning kan du gå miste om vackra och viktiga ljud från livet: skrattet från dina barnbarn, kvittrande fågelsång, regndroppar som faller mjukt utanför fönstret, din dörrklocka, blinkerssignalen i en bil eller timern på ugnen.

Obehandlad hörselnedsättning kopplas också till andra hälsotillstånd som demens, depression1 samt ökad risk att snubbla och falla2. Att få en hörapparat kan ge en allmän förbättring av hälsan och livskvaliteten.

Du får bästa möjliga support – det är vårt löfte till dig

När du börjar använda en hörapparat från Philips har vi alltid någon som kan hjälpa till. Förutom att få hjälp och support på din hörselklinik kan du få stöd från oss och kontakta oss när som helst. Supporten kostar inget extra. Vi vill helt enkelt hjälpa dig, i egenskap av Philips HearLink-användare.

Du kan följa oss på Facebook för att få tips och hålla dig uppdaterad om senaste nytt från Philips Hearing Solutions.

Du hittar kontaktinformation och lokal support på vår webbplats och du kan också kontakta oss via Facebook om du har frågor.