Hi there
It seems you are visiting this website from the United States. Would you like to navigate to the United States' website instead?

En hörselnedsättning kan ha stor påverkan

Du kan ha en hörselnedsättning om du har svårt att höra samtal i sociala situationer, t.ex. en restaurang.

Hörselproblem kan påverka ditt sociala liv. Det kan vara utmanande att samverka med omgivningen – till exempel delta i samtal i en högtrafikerad restaurang eller på en livemusikkonsert. Med en hörselnedsättning kan det kännas som att du undviker sociala situationer och tappar intresse för aktiviteter som du tidigare gillade. Hörselnedsättningar kan ha stor påverkan på livskvaliteten. Som tur är finns det hjälp att få.

Man sitting on a couch checking his hearing with the online hearing test

Kontrollera din hörsel

Vill du veta mer om din egen hörselförmåga? Vi kan ge dig en indikation på din hörsel inom 5 minuter. Observera att detta inte är avsett att ersätta ett professionellt hörseltest.

Tecken på hörselnedsättning

De flesta hörselnedsättningar inträffar så gradvis att du kanske inte märker det förrän efter ganska lång tid. Var uppmärksam på följande tecken:

 • Du måste anstränga dig för att höra samtal.
 • Du blir trött av att anstränga dig för att lyssna.
 • Du behöver skruva upp TV-apparaten mer än tidigare.
 • Du kanske märker att du måste be personer upprepa vad de just sade.
 • Du kanske upplever att du kan höra men inte alltid förstå vad som sägs.
 • Det känns som om andra mumlar ibland.

Om du misstänker att du har en hörselnedsättning, kom ihåg att du inte är ensam. Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) och Världsrapporten om hörsel har över 1,5 miljarder personer världen över någon form av hörselnedsättning. Över 65 % av alla över 60 års ålder upplever någon form av hörselnedsättning.

Du bör skydda din hörsel mot mycket höga ljud, som på konserter, för att undvika hörselnedsättning senare i livet

Vad orsakar hörselnedsättning?

På samma sätt som andra sinnen och funktioner i människokroppen kan vår hörsel försämras över tid. Detta är bara en naturlig utveckling i och med att vi blir äldre. Andra orsaker till hörselnedsättning kan vara:

 • slag mot eller skada på huvudet
 • genetiska faktorer
 • långvarig exponering för kraftigt buller
 • en enda exponering för ett mycket kraftigt ljud
 • specifika medicinska förhållanden eller vissa mediciner.
   
En audionom använder ett otoskop för att se in i en patients hörselgång

Så kan du förbättra hörseln

Det bästa du kan göra är att kontakta din allmänläkare för att utesluta medicinska orsaker. I de flesta fall kommer de att rekommendera dig att träffa en öron, näsa, och halsläkare eller en audionom för ytterligare utvärdering.

Under besöket kommer du att få frågor om din hörsel. Sedan görs en visuell kontroll av dina öron med ett otoskop. Detta kan hjälpa dig identifiera orsaken till din hörselnedsättning, eftersom den kan ha samband med en blockering i hörselgången eller ett problem med mellanörat.

Vilka typer av hörselnedsättning kan inträffa?

 • Sensorineural hörselnedsättning

  Sensorineural hörselnedsättning är den vanligaste typen av hörselnedsättning. Den orsakas antingen av skador på hårcellerna i innerörat eller skador på hörselnerven. I de flesta fall är en sådan hörselnedsättning permanent.

 • Konduktiv hörselnedsättning

  Konduktiv hörselnedsättning orsakas av ett mekaniskt problem i ytterörat eller mellanörat, till exempel öronvax som blockerar ljudet från att komma fram till trumhinnan. I de flesta fall är en sådan hörselnedsättning tillfällig och kan behandlas medicinskt.

 • Kombinerad hörselnedsättning

  Kombinerad hörselnedsättning uppstår när det finns komponenter från både sensorineurala och konduktiva hörselskador.

Vad händer under ett hörseltest?

Under ett hörseltest får du lyssna på en serie toner i hörlurar. Du kommer att få upprepade frågor om vad du kan höra. Detta ger sedan ett audiogram. Med utgångspunkt från audiogrammet kan audionomen sedan berätta för dig vid vilka frekvenser och volymer du kan höra ljud. Detta visar om du har en hörselnedsättning och i hur stor grad.

hearing_level_ansi-2010_750_400_sw

Audiogrammets lodräta axel representerar ljudets volym eller intensitet, och mäts i decibel (dB). Ju längre ned längs axeln du går, desto starkare blir ljudet. Noll decibel överst på axeln representerar det mjukaste ljud som en person med normal hörsel kan höra. Röd är det högra örat och blå är det vänstra örat.

Den vågräta axel i audiogrammet representerar ljudfrekvensen och mäts i Hertz (Hz). Frekvensen ökas gradvis ju längre vi förflyttar oss åt höger längs axeln. Detta kan jämföras med att spela de låga tonerna på vänster sida av ett piano och sedan gradvis gå mot höger sida där noterna får högre och högre frekvens.

Hur definieras omfattningen av en hörselnedsättning?

Audionomer använder ibland ett diagram som kallas för ”talbananen”. Det här diagrammet beskriver var ljuden uppstår vid vanligt tal i vanliga miljöer. Det visar också hur taluppfattning påverkas vid hörselnedsättning.

speech_chart_01_rgb_sw_750x400

ph_testimonial_japan_02_wd_750x400

Omdömen från användare


En kvinna med Philips HearLink hörapparater gör ett roligt leende med en banan för att få sitt barnbarn att skratta på en marknad

Lyssna på rytmen, njut av stunden

Ålder är bara en siffra. Även om det finns många år mellan oss kan det också finnas en förståelse.

Philips HearLink hjälper dina nära och kära att höra bättre så att du kan få en gemensam mötesplats och dela minnesvärda upplevelser med personer i alla åldrar. Det kan till exempel handla om att göra koreografi tillsammans till en favoritlåt. Det är sådana upplevelser som sammanför generationer när det betyder mest. Stötta dina nära och kära genom att hjälpa dem skaffa hörapparater. Tillsammans gör vi livet bättre.

750x500_consulting_03_rgb

Behöver du hjälp med beskrivning av vanliga termer inom hörsel?

I vår guide till hörselrelaterade termer hittar du flera artiklar med beskrivningar. Artiklarna har skrivits i syfte att hjälpa dig förstå terminologin som förekommer på områdena hörselnedsättning och hörapparater.

Har du någonsin undrat hur en hörselnedsättning kan låta?

Med vår hörselnedsättningssimulator kan du uppleva olika ljud med varierande grad av högfrekvensförlust. Förlust av höga frekvenser är den vanligaste typen av hörselnedsättning.