Hi there
It seems you are visiting this website from the United States. Would you like to navigate to the United States' website instead?

Använd mindre. Återanvänd mer.

Vår plan är byggd för att hålla

Att ta hand om miljön och ta miljömedvetna beslut är avgörande för planetens framtid. Det är därför Philips Hearing Solutions kontinuerligt arbetar för att uppnå våra hållbarhetsmål i linje med Philips EcoDesign-krav.

Med EcoDesign införlivar Philips hållbarhet i vår innovationsprocess, så att vi kan minska vår miljöpåverkan genom hela produktens livscykel. Det innebär att vi kan leverera avseende löftet att tillhandahålla innovationer som är bra för både dig och för planeten.

Våra initiativ för hållbarhet

Initiativen vi har tagit hittills inkluderar:  

  • Ökat användningen av återvunnet material med 50% i förpackningarna till våra hörapparater.*
  • Tagit bort plast i våra förpackningar och övergår till FSC-certifierade material under 2024.
  • Undviker användning av skadliga och farliga ämnen i våra förpackningar genom användning av PVC-fri plats.
  • Börjat använda återvunnet material i askar.
  • Optimerar energieffektiviteten i laddarna för våra laddbara hörapparater fram till 2024.

Hållbarhet hos Philips Hearing Solutions är en resa, inte ett mål, och det här är bara början.