Hi there
It seems you are visiting this website from the United States. Would you like to navigate to the United States' website instead?

Vad är tinnitus?

Tinnitus, vad är det?

Tinnitus är ett vanligt symptom på åldersrelaterad hörselnedsättning, upprepad exponering för höga ljud, öroninflammation eller vaxpropp. Tinnitus kan ofta beskrivas som ett ”ringande” eller ”surrande” i öronen. Tinnitus är ljud som kommer inifrån och inte från en extern källa.

För vissa personer kan tinnitus komma och gå eller endast upplevas som ett mindre besvär. I andra fall kan det dock påverka vardagslivet i stor utsträckning och resultera i sömn- och koncentrationssvårigheter eller svårigheter att kommunicera med omgivningen.

 

Hur kan tinnitus behandlas?

Även om tinnitus inte kan behandlas, kan besvären hanteras och lindras. Om du upplever kontinuerliga eller oregelbundna ”ringande”, ”surrande” eller ”brummande” ljud som påverkar ditt dagliga liv, bör du kontakta din läkare direkt. En läkare kan undersöka om din tinnitus orsakas av ett tillstånd som går att behandla, som en öroninflammation eller vaxpropp och kan vid behov remittera dig till en audionom för ytterligare tester.

I många fall kan tinnitus vara ett symptom på hörselnedsättning, så nästa steg är att testa hörseln. Du hittar vårt kostnadsfria hörseltest online här, vilket kan ge dig en indikation på om du är i behov av att besöka en audionom.

Kan hörapparater hjälpa mot tinnitus?

Det uppskattas att 90 % av alla som lider av tinnitus även har en hörselnedsättning. Som tur är kan hörapparater ofta hjälpa till att hantera och lindra besvären med tinnitus.

Audionomer rekommenderar i många fall hörapparater för personer som lider av tinnitus, som Philips HearLink. Hörapparater kan bidra till att lindra besvären med tinnitus genom att ge tillgång till mer av ljuden i omgivningen och på så sätt maskera tinnitusljuden.