Hi there
It seems you are visiting this website from the United States. Would you like to navigate to the United States' website instead?

Den minimala och nästan osynliga ITE-hörapparatsmodellen IIC

Den osynliga IIC-hörapparaten för lätt till måttlig hörselnedsättning. Den mycket diskreta hörapparaten sitter inne i hörselgången och är i stort sett osynlig.

Huvudfunktioner

  • SoundMap Noise Control

    SoundMap Noise Control utför snabb brusreducering. Den rensar signalen och säkerställer bättre tillgång till talinformation i bullriga sociala miljöer.

  • SoundMap Amplification

    När signalen har rensats överförs den till SoundMap Amplification för komprimering och hörbarhet av olika ljuddetaljer. Här sker ytterligare en brusuppskattning för att anpassa kompressionsförhållandet till brusnivån och bättre bevara talinformationen i bullriga miljöer.

  • Utökat dynamiskt omfång

    Tillåter behandling av en större bearbetad ingångssignal för tydligare höga ljud.

En audionom använder ett otoskop för att se in i en patients hörselgång

Hur du vet om du har en hörselnedsättning

Du kan lära dig om de första tecknen på hörselnedsättning och hur olika grader av hörselnedsättning påverkar din hörsel. För att veta mer om olika grader av hörselnedsättning, besök vår sida Läs mer om hörselnedsättning.

A man at a consultation at a hearing care specialist or an audiologist

Kontakta en audionom

Vi kan hjälpa till med att hitta en audionom nära dig som arbetar med Philips HearLink hörapparater.

Hela Philips HearLink-familjen