Hi there
It seems you are visiting this website from the United States. Would you like to navigate to the United States' website instead?

Philips Hearing Solutions internationale garantie

Internationale garantie

Voor Philips HearLink hoortoestellen geldt een internationale garantie van minimaal 24 maanden, uitgegeven door de fabrikant. Uw hoorzorgprofessional kan aanvullende garantie hebben verstrekt. Neem contact op met uw hoorzorgprofessional of Philips Hearing Solutions Klantenservice voor meer informatie. De internationale garantie dekt fabricage- en materiaalfouten in het toestel zelf, maar niet in reserveonderdelen zoals batterijen, slangetjes, luidsprekers, oorstukjes en filters, enz. Problemen die het gevolg zijn van onjuist/onjuist gebruik of onderhoud, buitensporig gebruik, ongelukken, reparaties door een niet-geautoriseerde partij, blootstelling aan corrosieve omstandigheden, fysieke veranderingen aan uw oor, schade als gevolg van vreemde voorwerpen die in het toestel terecht zijn gekomen of onjuiste afstellingen vallen NIET onder de internationale garantie en kunnen deze ongeldig maken.

De internationale garantie is niet van invloed op eventuele wettelijke rechten die u zou kunnen hebben onder de toepasselijke nationale wetgeving betreffende de verkoop van consumentengoederen in het land waar u uw toestel hebt gekocht.

Uw hoorzorgprofessional kan ook een garantie hebben afgegeven die verder gaat dan de clausules van deze internationale garantie.

Raadpleeg hem/haar voor meer informatie.

Indien u service nodig heeft

Breng uw toestel naar uw hoorzorgprofessional, deze kan kleine problemen en aanpassingen direct voor u oplossen. Uw hoorzorgprofessional kan u helpen bij het verkrijgen van service onder garantie van de fabrikant. Uw hoorzorgprofessional kan kosten in rekening brengen voor diensten die niet onder de fabrieksgarantie vallen. U kunt ook contact opnemen met Philips Hearing Solutions Klantenservice.

Vragen en antwoorden