Hi there
It seems you are visiting this website from the United States. Would you like to navigate to the United States' website instead?

REACH

REACH, Kimyasal Maddelerin Tescili, Değerlendirilmesi, Yetkilendirilmesi ve Kısıtlanması konularıyla ilgilenmekte olup, 1 Haziran 2007 tarihinde yürürlüğe girmiştir. REACH'in amacı, belirli kimyasal maddelerin daha iyi ve daha erkenden tanımlanması yoluyla insan sağlığının ve çevrenin daha fazla korunmasını sağlamaktır. Avrupa Birliği'ne ait bir mevzuattır ve kimyasalları ve/veya belirli kimyasalları içeren ürünleri Avrupa Birliği içinde satmak, ithal etmek veya üretmek isteyen tüm tedarikçiler (Avrupa içi ve dışındaki) için geçerlidir.

Philips Hearing Solutions, REACH'in halk sağlığını ve güvenliğini arttırma ve çevreyi koruma amacı dahil olmak üzere Avrupa Birliği'nin kimyasallarla ilgili yönetmeliklerini daha fazla iyileştirme hedefini desteklemektedir..

Bileşen veya bitmiş ürün tedarikçilerimizden, tedarik ettikleri ürünlerdeki ilgili kimyasallar hakkında bize bilgi vermelerini talep ettik. Bu talep, REACH’in 33. maddesinde öngörüldüğü üzere, REACH yönetmeliğinin aday SVHC listesinden yüksek endişe verici maddeler (SVHC) hakkında müşterilerimize ve tüketicilerimize bilgi vermemizi sağlamaktadır.

Philips İşitme Çözümleri Cihazlarının içerdiği maddelere ilişkin REACH beyanı

Avrupa Adalet Divanı 10 Eylül 2015 tarihinde AB REACH Yönetmeliği eşya tanımı ile ilgili olarak, kompleks bir üründe toplanmış ya da kompleks bir ürüne eklenmiş her bir eşyanın eşya olarak kalmasına ve kütlelerinin %0.1'inden fazla konsantrasyonda çok yüksek riskli madde içerdikleri takdirde bildirimde bulunma ve bilgi sağlama yükümlülükleri kapsamında olmalarına karar vermiştir.

Araştırmalara, güncel bilgilere ve tedarikçilerimizden REACH madde 33 ile ilgili olarak aldığımız bilgilere dayanarak Philips İşitme Çözümleri, aşağıdaki Philips İşitme Çözümleri ürünlerinde % 0,1 a/a eşik seviyesinin üzerinde konsantrasyonlarda bulunabilecek aday listenin mevcut sürümüne göre aşağıda listelenen SVHC'leri tanımlamıştır.

 

Ürün tipi Eşya Madde CAS no.

İşitme Cihazları

Hoparlör birimleri

Bağlantı cihazları

Elektronik veya Elektrikli Aksesuarlar
Mekanik metal alaşımlar* Kurşun 7439-92-1
Seramik öğeler, cam öğeler* Kurşun titanyum trioksit 12060-00-3

 

*AB RoHS Direktifi 2011/65 / EU Ek III'te Elektrikli ve Elektronik Cihazlar için muafiyet olarak listelenmiştir.

Ek olarak, SVHC aday listesinde yer alan ftalatlardan biri olan DEHP'nin kablolarda, güç kablolarında, PVC contalarda, PVC tüplerde vb. bulunduğu bilinmektedir. Genel olarak ftalatların yanı sıra, bu madde diğer Philips İşitme Çözümleri ürünlerinin üretiminden aşamalı olarak kaldırılmıştır. Ancak geçmişte üretilen bazı eşyalar için % 0.1'in (a /a) üzerinde bulunabilirler

REACH ile ilgili Bağlantılar

Avrupa Komisyonu

Avrupa Kimyasallar Ajansı (ECHA)