Hi there
It seems you are visiting this website from the United States. Would you like to navigate to the United States' website instead?

„Philips Hearing Solutions“ privatumo pranešimas

1. Įvadas

 

Šis privatumo pranešimas taikomas informacijai, kurią surinko „Philips Hearing Solutions“, įskaitant, bet neapsiribojant, mūsų produktais ir paslaugomis:

 • apsilankę tinklalapyje hearingsolutions.philips.com ir
 • susijusiuose ryšio kanaluose, įskaitant, bet neapsiribojant: socialinės medijos puslapius, kanalus, tinklaraščius, mobiliąsias programėles - kartu pavadintus Philips Hearing Solutions puslapiais.
 

Mes gerbiame ir saugome savo vartotojų privatumą ir esame pasiryžę būti kiek įmanoma skaidriais dėl jūsų asmeninių duomenų naudojimo. Šis privatumo pranešimas paaiškina, kaip renkame ir naudojame jūsų asmeninius duomenis. Šiame privatumo pranešime žodžiai „mes“ ir „mūsų“ reiškia „Demant A / S“.

Kartas nuo karto galime pakeisti šį privatumo pranešimą, todėl, naudodamiesi mūsų paslaugomis, patikrinkite dar kartą ir įsitikinkite, kad matėte naujausią versiją.

 

2. Kas mes esame

 

Šis privatumo pranešimas taikomas informacijai, kurią surinko „Philips Hearing Solutions“. Svetainę valdo ir tvarko „Demant A / S“, o „Demant A / S“ yra asmens duomenų, surinktų per svetainę ir kitomis priemonėmis, duomenų valdytojas. „Philips Hearing Solutions“ yra „Demant A / S“ valdomas verslas.

Jei turite klausimų dėl šio privatumo pranešimo ar norėtumėte pasinaudoti savo teisėmis, galite susisiekti su mumis naudodamiesi žemiau esančiais kontaktiniais duomenimis.

Demant Enterprise A/S
Kongebakken 9
DK-2765 Smørum
Denmaras
Tel: +45 3917 7100
E-mail: privacy@demant.com

 

3. Asmens duomenys, kuriuos renkame ir naudojame

 

Mes renkame jūsų asmeninius duomenis:

 • kai teiraujatės, prašote susisiekti, atliekate mūsų internetinį klausos testą, paprašote rinkodaros medžiagos ar prenumeruojate mūsų naujienlaiškį
 • kai apsilankote mūsų svetainėje ir slapukai yra paliekami jūsų kompiuteryje; norėdami gauti daugiau informacijos, skaitykite mūsų slapukų politiką
 • kai siunčiate mums el. laiškus, skambinate mums ar rašote mums ar suteikiate mums informaciją kokiu nors kitu būdu, įskaitant bendravimą su mumis per socialines medijas kaip „Facebook“ ir „Instagram“.

Mes tvarkome šiuos asmens duomenis:

 • jūsų vardas, pavardė, pareigos, pašto adresas, telefono numeris ir el. pašto adresas
 • informaciją apie tai, kaip naudojatės mūsų skambučių centrais
 • informaciją, kurią pateikiate mums bendraudami su mumis el. paštu, paštu, telefonu, asmeniškai ar naudodamiesi mūsų svetaine, pavyzdžiui, komentarais ar klausimais apie mūsų teikiamus produktus ir paslaugas.
 •  
 • Jeigu suteiksite mums informaciją apie savo klausą ar įsigysite vieną iš mūsų klausos aparatų, galite mums pateikti neskelbtinos informacijos apie savo sveikatą. Tai galėtų apimti, pavyzdžiui, ar šiuo metu nešiojate klausos aparatą, ir jei taip, kokio tipo klausos aparatą, informaciją apie jūsų klausos būklę ir, jeigu reikia, šeimos istoriją. Rinksime ir naudosime jautrią apie jūsų sveikatą tik gavę aiškų jūsų sutikimą.
 • Jei nuspręsite užregistruoti savo klausos aparatus pas mus, kad galėtume teikti jums tikslinę paramą, siųsti tiesioginės rinkodaros medžiagą ar pritaikytus pasiūlymus, galite mums pateikti neskelbtinos informacijos apie savo sveikatą. Tai apima jūsų dabartinį klausos aparato naudojimą, kokio tipo klausos aparatą naudojate ir informaciją apie jūsų klausos būklę. Rinksime ir naudosime jautrią informaciją apie jūsų sveikatą tik gavę aiškų jūsų sutikimą. Mes padarysime viską, kad asmens duomenys, kuriuos tvarkome apie jus, būtų teisingi.

Mes taip pat stengsimės nuolat atnaujinti jūsų asmeninius duomenis. Kadangi mūsų paslaugos priklauso nuo jūsų teisingų ir atnaujintų asmens duomenų, maloniai prašome pranešti mums, jeigu įvyks svarbūs jūsų asmens duomenų pakeitimai. Jei norite pranešti apie bet kokius pakeitimus, galite naudoti aukščiau esančią mūsų kontaktinę informaciją.

 

4. Kodėl mes renkame ir naudojame jūsų asmens duomenis ir koks yra mūsų teisinis pagrindas tai daryti?

 

Mes naudojame jūsų asmeninius duomenis šiems tikslams:

 • apdoroti ir atsakyti į jūsų gautus prašymus, užklausas ir skundus, atsižvelgiant į mūsų teisėtą interesą greitai suteikti klientams paslaugas
 • teikti jūsų prašomas ir (arba) įsigytas paslaugas ir produktus bei bendrauti su jumis apie tokias paslaugas ir (arba) produktus; mes tai darome, jei reikia, kad galėtume sudaryti sutartį su jumis ir laikydamiesi teisėtų interesų valdyti verslą, siūlantį produktus ir paslaugas, susijusius su klausos sveikatos priežiūra
 • atnaujinti savo įrašus ir audito tikslais, atsižvelgiant į teisėtus mūsų interesus tai padaryti ir (arba) kai to reikalauja įstatymai
 • užkirsti kelią sukčiavimui ar aptikti jį, nustatyti, įgyvendinti ar ginti teisinius reikalavimus, atsižvelgiant į mūsų teisėtus interesus tai padaryti
 • įvykdyti teisėsaugos ir reguliavimo institucijų prašymus, kai to reikalaujama teisiškai arba kai tai daryti yra teisėtas mūsų interesas
 • analizuoti tendencijas ir profilius, mūsų teisėtu interesu, modifikuoti, suasmeninti ir patobulinti mūsų paslaugas ir komunikaciją klientų naudai
 • atlikti klientų pasitenkinimo tyrimus, mūsų teisėtu interesu, modifikuoti, suasmeninti ir patobulinti mūsų paslaugas ir komunikaciją klientų naudai
 • rekomenduoti produktus ir paslaugas, kurie, mūsų manymu, jus sudomins. Mes tai darome laikydamiesi savo teisėto intereso vykdyti tiesioginę rinkodarą savo klientams ir, kai naudojame jūsų sveikatos duomenis, el. paštą ar kitus skaitmeninius kanalus, tik gavę aiškų jūsų sutikimą.

 

5. Kaip mes dalijamės jūsų asmeniniais duomenimis

 

Mes neišnuomosime, neparduosime ir kitaip neperduosime ar neatskleisime jūsų asmeninių duomenų, išskyrus atvejus, kurie aprašyti čia ar kitaip nurodyta duomenų rinkimo metu.

Mes galime dalintis jūsų asmeniniais duomenimis su įmonėmis esančiomis „Demant Group“ grupėje, kad galėtume pristatyti, patobulinti ir plėtoti mūsų produktus ir paslaugas. Norėdami sužinoti, kurios įmonės priklauso „Demant Group“, žiūrėkite naujausioje metinėje ataskaitoje pateiktą organizacinę schemą. Naujausią metinę ataskaitą galite rasti tinklalapyje demant.com.

 

Mes galime pasidalinti jūsų asmeniniais duomenimis su mūsų paslaugų teikėjais atliekant tokias užduotis kaip:

 • administruojant ar tvarkant mūsų svetainę
 • tiekiant arba projektuojant mūsų produktus
 • padėti mums vykdyti mūsų rinkodaros kampanijas
 • valdo mūsų skambučių centrus, arba
 • teikia mums elektroninio ar fizinio saugojimo paslaugas ar sistemas.

Mes jūsų informacija pasidalinsime tik tuo atveju, jeigu to reikia, kad mūsų paslaugų teikėjai atliktų paslaugą už mus. Šiems paslaugų teikėjams neleidžiama saugoti ar naudoti jūsų asmens duomenų jokiems kitiems tikslams, ir jie visada bus įpareigoti saugoti jūsų asmens duomenis saugiai ir konfidencialiai.

Mes galime atskleisti jūsų asmens duomenis pasirinktoms trečiosioms šalims, tokioms kaip teisėsaugos agentūros, reguliavimo institucijos ir mūsų profesionalūs konsultantai, jeigu esame įpareigoti tai padaryti siekdami įvykdyti bet kokius teisinius įsipareigojimus arba jei tai atitinka mūsų teisėtus interesus.

 

6. Duomenų perdavimas trečiosioms šalims

 

Norėdami teikti jums savo produktus ir paslaugas, mes galime pasidalinti jūsų asmeniniais duomenimis su bendrovėmis „Demant Group“, esančiomis už ES / EEE ribų.

Jei tvarkysime jūsų asmens duomenis už ES / EEE ribų, įgyvendinsime tinkamas technines ir organizacines priemones taip, kad tvarkymas atitiktų atitinkamų duomenų apsaugos įstatymų reikalavimus, įskaitant duomenų subjekto teisių apsaugos užtikrinimą. Asmens duomenų perdavimas grindžiamas standartinėmis ES Komisijos sutarčių nuostatomis, kurios, Komisijos manymu, suteikia tinkamas privatumo, pagrindinių teisių ir laisvių apsaugos, taip pat naudojimosi gretutinėmis teisėmis garantijas.

 

7. Kiek laiko mes saugome jūsų asmeninius duomenis?

 

Mes saugosime jūsų asmens duomenis tiek laiko, kiek mums reikės teisinių ar verslo priežasčių, įskaitant norą įvykdyti visus norminius įsipareigojimus. Mes ištrinsime jūsų asmeninius duomenis, kai jų nebereikės, atsižvelgiant į jūsų asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo tikslą. Mes saugosime asmens duomenis, kuriuos privalome saugoti laikydamiesi įstatymų.

Jei norite gauti išsamesnę informaciją apie mūsų saugojimo politiką, susisiekite su mumis naudodamiesi aukščiau pateiktais kontaktiniais duomenimis.

 

8. Saugumas

 

Mes įdiegėme tinkamas technines ir organizacines priemones, skirtas apsaugoti jūsų asmens duomenis nuo netyčinio praradimo ar pakeitimo, nuo neteisėto atskleidimo ir nuo pašalinių asmenų prieigos prie jūsų asmens duomenų.

Jei įvyktų saugumo pažeidimas, mes kuo skubiau jus informuosime, jei dėl pažeidimo gali kilti didelė rizika jūsų teisėms, pvz. asmens tapatybės vagystė, jūsų diskriminacija, reputacijos praradimas ar kiti dideli nepatogumai.

 

9. Jūsų privatumo teisės

 

Jūs turite teisę bet kuriuo metu reikalauti informacijos apie asmens duomenis, kuriuos mes tvarkome apie jus, iš kur yra renkami šie duomenys ir kam mes juos naudojame. Jūs taip pat turite teisę žinoti, kiek laiko mes saugosime jūsų asmeninius duomenis ir su kuo mes jais dalinamės. Jeigu paprašysite, mes galime pateikti jums išsamią informaciją apie asmeninius duomenis (ir jų kopiją). Jūsų prieiga gali būti apribota, kad būtų užtikrinta kitų žmonių privatumo apsauga, komercinės paslaptys ir intelektinės nuosavybės teisės. Taip pat galite turėti teisę į duomenų perkeliamumą. Jei manote, kad asmens duomenys, kuriuos mes tvarkome apie jus, yra netikslūs arba neišsamūs, turite teisę reikalauti juos ištaisyti. Susisiekite su mumis ir praneškite mums, kaip ištaisyti jūsų informaciją.

Tam tikrais atvejais mes esame įpareigoti ištrinti jūsų asmeninius duomenis. Tai gali atsitikti tuo atveju, jei atsiimate savo sutikimą. Jei manote, kad jūsų asmens duomenys nebereikalingi tam tikslui, kuriam mes juos surinkome, turite teisę reikalauti juos ištrinti. Taip pat galite susisiekti su mumis, jei manote, kad jūsų asmens duomenys tvarkomi pažeidžiant galiojančius įstatymus ar kitus teisinius įsipareigojimus.

Mes patikrinsime, ar sąlygos įvykdytos, kai pateiksite prašymą ištaisyti ar ištrinti jūsų asmens duomenis. Jei taip, mes kuo greičiau pakeisime arba ištrinsime.

Jūs turite teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi jūsų asmens duomenys. Taip pat galite nesutikti, kad mes naudotume jūsų duomenis rinkodaros tikslais. Jei norite pateikti prieštaravimą, galite susisiekti su mumis naudodami kontaktus, kurie yra nurodyti pranešimo apie privatumą viršuje. Jei jūsų prieštaravimas bus pagrįstas, užtikrinsime jūsų asmens duomenų tvarkymo nutraukimą.

 

10. Teisė pateikti skundą

 

Jeigu nerimaujate dėl to, kaip mes naudojame jūsų duomenis, praneškite mums ir mes atsakysime į jūsų klausimus ir prireikus imsimės priemonių užtikrinti, kad mūsų praktika atitiktų mūsų įsipareigojimus. Jei vis dar nesate patenkinti tuo, kaip naudojame jūsų duomenis, turite teisę pateikti skundą savo gyvenamosios ar darbo šalies nacionalinei duomenų apsaugos institucijai. Lietuvoje - Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija - ada@ada.lt.

 

11. Vaikų privatumas

 

Ši svetainė nėra skirta ar sukurta asmens duomenims apie vaikus iki 13 metų rinkti. Mes tyčia nerenkame asmens duomenų iš asmenų, kurie, kaip žinome, yra jaunesni nei 13 metų.

 

12. Trečiųjų šalių interneto svetainės

 

Šioje svetainėje gali būti nuorodų į kitų bendrovių ir organizacijų svetaines. Šis privatumo pranešimas netaikomas tokioms trečiųjų šalių svetainėms, todėl siūlome tiesiogiai kreiptis į tas trečiųjų šalių svetaines, kad gautumėte informaciją apie jų duomenų rinkimo ir platinimo politiką.

 

13. Privatumo pranešimo pakeitimai

 

Mes galime retkarčiais atnaujinti šį pranešimą, paskelbdami naują versiją mūsų svetainėje. Kai reikalinga, yra įmanoma ir tinkama, jums bus pranešta el. paštu.

 

Šis pranešimas apie privatumą buvo atnaujintas 2020 m. Rugsėjo 1 d.