Hi there
It seems you are visiting this website from the United States. Would you like to navigate to the United States' website instead?

Adatvédelmi nyilatkozat - Philips Halláshavító Megoldások

 

1. Bemutatkozás

 

Ez az Adatvédelmi Nyilatkozat érvényes a Philips Hallás Megoldások által gyűjtött adatokra vonatkozik. Beleértve, de nem korlátozva: 

 • a hearingsolutions.philips.com weboldal látogatása és
 • vonatkozó kommunikációs csatornák, beleértve, de nem korlátozva: közösségi médiai oldalak, csatornák, blogok, mobil alkalmazások - együttesen: Philips Hallási Megoldások oldalai.
 

Tiszteletben tartjuk felhasználóink személyes adatait és szándékunk annyira átlátható lenni a személyes adatok kezelése során, amennyire csak lehetséges. Ez az Adatvédelmi Nyilatkozat leírja milyen módon gyűjtjük és használjuk személyes adatait. A nyilatkozaton belül a "mi", "miénk" a Demant A/S-t jelenti.

Ez a nyilatkozat időről időre felülvizsgálatra, esetlegesen módosításra kerülhet, így szolgáltatásaink használata során időnként ellenőrizze, hogy biztosan ismeri a legfrissebb verziót.

 

2. Kik vagyunk

 

Ez az Adatvédelmi Nyilatkozat a Philips Hallásjavító Megoldások által gyűjtött adatokra érvényes. A weboldal tulajdonosa és üzemeltetője a Demant A/S és a weboldalon gyűjtött és használt személyes adatok kezeléséért is a Demant A/S felel. A Philips Hallásjavító Megoldások egy Demant A/S által vezetett cég.

Ha erről az adatvédelmi nyilatkozatról bármilyen kérdése lenne, vagy szeretne élni jogaival, kapcsolatba léphet velünk az alábbi címen, vagy telefonszámon.

Demant Enterprise A/S
Kongebakken 9
DK-2765 Smørum
Dánia
Tel: +45 3917 7100
E-mail: privacy@demant.com

 

3. Az általunk gyűjtött és használt személyes adatok

 

Gyűjtjük személyes adatait:

 • amikor kapcsolatba lép velünk, kérdéseket tesz föl, vagy szeretné, ha felvennénk önnel a kapcsolatot, reklámanyagot kér tőlünk, elvégzi az online hallásvizsgálatot vagy regisztrál a hírlevelünkre
 • amikor meglátogatja weboldalunkat és sütik kerülnek tárolásra eszközén; erről további információt a sütik fogadásával kapcsolatos házirendből szerezhet
 • amikor e-mail-t küld nekünk, felhív minket, ír nekünk, vagy személyes adatait bármilyen más célból megadja nekünk, beleértve a közösségi médián (Facebook, Instagram) keresztül zajló interakciókat is. 

A következő típusú személyes adatokat kezeljük:

 • az ön neve, titulusa, irányítószáma, telefonszáma és e-mail címe
 • információt az ügyfélszolgálattal folytatott interakciókról
 • adatokat, amelyeket a velünk folytatott kommukáció (e-mail, posta, telefonon, személyesen, vagy a weboldalunkon) során ad meg, például ha kérdez, vagy kommentel egy termékünkkel, szolgáltatásunkkal kapcsolatban.
 •  
 • Ha ön a hallásával kapcsolatban információt szolgáltat nekünk, vagy megvásárol egy hallókészüléket, azzal tudtán kívül érzékeny adatokat szolgáltat saját egészségi állapotáról. Ilyen adat lehet például, hogy használ-e jelenleg hallókészüléket és ha igen, akkor milyen típusút. Ide tartozhat még füleinek állapota, vagy adott esetleg családjának kórelőzménye. Egészségügyi állapotáról és hallásáról csak az ön kifejezett engedélyével gyűjtünk adatokat. 
 • Ha a személyre szabott támogatás, reklám igénylése céljából úgy dönt, hogy hallókészülékeit regisztrálja nálunk, azzal beleegyezik, hogy adott esetben érzékeny információkat oszt meg velünk egészségügyi állapotáról. Ide értendő az ön hallásának állapota, az ön által aktuálisan használt hallókészülék, annak típusa. Hallásáról csak az ön kifejezett engedélyével gyűjtünk adatokat.

Minden tőlünk telhetőt megteszünk azért, hogy az adatok, amelyeket önről rendszerünkben tárolunk megfeleljenek a valóságnak. Továbbá törekszünk adatait rendszeresen frissíteni. Ha adataiban esetleg változás állna be, kérjük jelezze felénk, mivel az általunk nyújtott szolgáltatások minősége ezen adatok pontosságától függ. Ezt megteheti a fent látható elérhetőségeinken keresztül.

 

4. Miért gyűjtjük és használjuk az Ön személyes adatait, és mi ennek jogalapja? 

 

Az Ön személyes adatait a következő célokra használjuk: 

 • az Öntől kapott kérések, kérdések és panaszok feldolgozása és megválaszolása érdekében - jogos érdekeinknek megfelelően -, hogy ügyfeleinknek gyors reagálású szolgáltatást nyújtsunk
 • az Ön által kért és / vagy vásárolt szolgáltatások és termékek biztosítása céljából, valamint ezekkel a szolgáltatásokkal és / vagy termékekkel összefüggő kapcsolattartás; szükségszerűen 
 • az önnel kötött szerződésünk teljesítése végett, illetve jogos érdekeinkkel összhangban a vállalkozás működtetésére, amely hallás-egészségügyi ellátással kapcsolatos termékeket és szolgáltatásokat kínál
 • nyilvántartásaink frissítésére és könyvvizsgálati célokra,  jogos érdekeinkkel összhangban; és / vagy amikor ha a jogszabályok megkövetelik, a csalások megelőzése vagy felderítése, valamint a jogi követelések megalapozása, gyakorlása vagy védelme érdekében, jogos érdekünkkel összhangban; 
 • ha a törvény megköveteli, vagy jogos érdekeinkezt megkívánják, ha eleget kell tennünk a bűnüldöző és szabályozó hatóságok kéréseinek
 • trendek és profilok elemzése során, hogy jogos, ügyfeleink felhasználói élményének javítását célző érdekeinkkel összhangban, módosítsuk, személyre szabjuk és javítsuk szolgáltatásainkat, kommunikációnkat
 • vevői elégedettséggel kapcsolatos kutatások elvégzése során, hogy jogos, ügyfeleink felhasználói élményének javítását célző érdekeinkkel összhangban, módosítsuk, személyre szabjuk és javítsuk szolgáltatásainkat, kommunikációnkat
 • olyan termékek és szolgáltatások ajánlásájoz, amelyekről úgy gondoljuk, hogy érdekli majd önt. Ezt jogos érdekünkkel összhangban, közvetlen ügyfeleknek történő marketingre irányuló tevékenységeinkkel tesszük. Az ön egészségügyi adatait, e-mailjét vagy más digitális csatonáinkat csak az ön kifejezett hozzájárulásával használjuk.

5. Hogyan osztjuk meg személyes adatait

 

Az Ön személyes adatait nem adjuk bérbe, nem adjuk el és semmilyen más módon nem osztjuk meg, illetve nem tesszük közzé, kivéve az itt leírt esetekben, illetve az adatgyűjtés pillanatában másként megadott módokon.

Személyes adatait megoszthatjuk a Demant Csoport tagvállalataival annak érdekében, hogy termékeinket és szolgáltatásainkat leszállítsuk és továbbfejlesszük. Kérjük, tekintse meg legújabb éves jelentésünkben a szervezeti ábrát amelyen látható, hogy mely vállalatok tartoznak a Demant csoporthoz. A legfrissebb éves jelentést a demant.com oldalon találhatja meg.

 

Az Ön személyes adatait megoszthatjuk szolgáltatóinkkal, például az alábbi célokra:

 • segít weboldalunk adminisztrálásában vagy hibaelhárításában
 • segítséget nyújt nekünk termékeink szállításában vagy tervezésében, vagy üzleti adminisztrációnkban
 • segít marketing kampányainkban
 • telefonos ügyfélszolgálatunk üzemeltetése, vagy
 • elektronikus, illetve fizikai tárolási szolgáltatások vagy rendszerek biztosítása.

Az Ön adatait csak akkor osztjuk meg, ha ez szükséges a szolgáltatóinknak a számunkra nyújtott szolgáltatás elvégzéséhez. Ezeknek a szolgáltatóknak nincs felhatalmazása arra, hogy személyes adataikat bármilyen más célra megőrizzék vagy felhasználják, és minden esetben kötelesek személyes adatainak biztonságos és bizalmas kezelésére.

Rendelkezésre bocsájthatjuk személyes adatait olyan kiválasztott harmadik felek számára, mint például a bűnüldöző szervek, a szabályozó hatóságok és a szakmai tanácsadóink, ha erre bármilyen jogi kötelezettségünk merülne fel, vagy ha ez jogos érdekeinknek megfelel.

 

6. Adatok továbbítása harmadik országok számára

 

Annak érdekében, hogy termékeinket és szolgáltatásainkat biztosítani tudjuk önnek, bizonyos esetekben megoszthatjuk személyes adatait az EU / EGT-n kívüli Demant Group kapcsolt vállalkozásaival.

Ha az Ön személyes adatait az EU / EGT-n kívül dolgozzuk fel, akkor megfelelő technikai és szervezeti intézkedéseket hajtunk végre oly módon, hogy a feldolgozás megfeleljen a vonatkozó adatvédelmi törvények követelményeinek, ideértve az érintettek jogainak védelmét. A személyes adatok továbbítása az Európai Bizottság általános szerződéses kikötésein alapul, amelyek az EU Bizottság szerint megfelelő garanciákat nyújtanak a magánélet, az alapvető jogok és szabadságok védelmére, valamint a kapcsolódó jogok gyakorlására.

 

7. Mennyi ideig őrizzük meg személyes adatait?

 

Az Ön személyes adatait mindaddig megőrizzük, amíg törvényes jogi vagy üzleti okokból szükségünk lehet rá, ideértve a szabályozási kötelezettségek teljesítését is. Töröljük személyes adatait, ha azok gyűjtésének, feldolgozásának és tárolásának eredeti indoka már nem áll fenn. Olyan személyes adatokat tárolunk, amelyeket kötelesek megőrizni a törvényeknek megfelelően.

Ha részletesebb információt szeretne a megőrzési politikáról, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a fenti kapcsolattartó pontok segítségével.

 

8. Biztonság

 

Megfelelő műszaki és szervezeti intézkedéseket tettünk az Ön személyes adatainak véletlen elvesztése vagy megváltoztatása elleni védelemért, továbbá a jogosulatlan közzététel és az azokhoz engedély nélkül hozzáférni kívánó személyek elleni védekezés érdekében.

Egy esetleges illetéktelen behatolás esetén, ha a behatolás magas kockázatú, tehát pl.: személyazonosító adatok lopása történt, vagy a jó hírnév védelme csorbul, akkor a lehető leghamarabb tájékoztatjuk önt.

 

9. Az ön adatvédelmi jogai

 

Önnek bármikor jogában áll információt kérni azokról a személyes adatokról, amelyeket Önről dolgozunk fel, honnan gyűjtöttük azokat és mire használjuk őket. Arra is joga van, hogy tudja, mennyi ideig tároljuk személyes adatait, és kivel osztjuk meg azokat. Kérésére megadjuk önnek az általunk önről tárolt adatok részleteit  (és egy másolatot). Hozzáférését korlátozhatjuk mások adatvédelme, üzleti titkok és szellemi tulajdonhoz fűződő jogok védelme érdekében. Joga van továbbá az adatok hordozhatóságának biztosításához. Ha úgy gondolja, hogy az önről feldolgozott személyes adatok pontatlanok vagy hiányosak, akkor joga van helyesbítést kérni. Kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot, és tudassa velünk, mely pontokon kíván javítani.

Egyes esetekben kötelesek vagyunk az Ön személyes adatait törölni. Ez akkor fordulhat elő, ha visszavonja hozzájárulását. Ha úgy gondolja, hogy az eredeti gyűjtési ok már nem áll fenn, akkor jogosult kérni adatainak törlését. Felveheti velünk a kapcsolatot, ha úgy gondolja, hogy személyes adatait a vonatkozó törvényekkel vagy más jogi kötelezettségekkel ellentétesen kezelik.

Megvizsgáljuk, hogy a törléshez, módosításhoz szükséges feltételek teljesülnek-e. Ha igen, akkor a módosításokat vagy törléseket a lehető leghamarabb végrehajtjuk.

Önnek joga van tiltakozni személyes adatainak feldolgozása ellen. Arra is kifogást emelhet, hogy személyes adatait marketing célokra használjuk fel. Ha kifogást szeretne benyújtani, felveheti velünk a kapcsolatot az adatvédelmi nyilatkozat tetején látható kapcsolattartási pontokon keresztül. Ha kifogása jogosnak bizonyul, személyes adatainak feldolgozását megszüntetjük.

 

10. Panasz benyújtásának joga

 

Ha aggályait fejezi ki az adatok felhasználásával kapcsolatban, kérjük, ossza meg velünk, és válaszolunk kérdéseire, szükség esetén pedig lépéseket teszünk annak biztosítása érdekében, hogy gyakorlatunk összhangban álljon kötelezettségeinkkel. Ha továbbra sem elégedett az adatok felhasználásának módjával, akkor joga van panaszt benyújtani a lakóhelye vagy a munkahelye szerinti ország nemzeti adatvédelmi hatóságához. [Magyarország] az illetékes adatvédelmi hatóság a Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóság. Kapcsolatba léphet velük a 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, tel.: +36(1)391-1400,  e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu.

 

11. A gyermekek magánélete

 

Ezt webhelyet úgy tervezték, hogy ne gyűjtsön személyes adatokat 13 év alatti gyermekek esetén. Szándékosan nem gyűjtünk személyes adatokat olyan személyektől, akikről tudjuk, hogy 13 év alatti.

 

12. Harmadik felek weboldalai

 

Ez a webhely linkeket tartalmazhat más cégek és szervezetek webhelyeire. Ez az adatvédelmi tájékoztató nem vonatkozik ezen harmadik felek webhelyeire. Azt javasoljuk, hogy ezen weboldalak adatgyűjtési és terjesztési politikájáról bővebb információt közvetlenül harmadik fél weboldalán keressen.

 

13. Változások az adatvédelmi nyilatkozatban

 

Ezt a nyilatkozatot időről időre frissíthetjük egy új változat közzétételével a weboldalunkon. Az önt érintő változásokról, ahol lehetséges és megfelelő, e-mailben értesítjük. 

 

Ez az adatvédelmi nyilatkozat 2020. május 18-án frissítették.